Prawa autorskie

CINEMAPLANET NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH

1. Administratorem CINEMAPLANET jest Dawid Hreśka RICHSTYLE, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7352875675, REGON 369551091.

2. Właściciel CINEMAPLANET dokłada najwyższych starań, by wszelkie treści dostarczane przez ten portal nie naruszały praw osób trzecich. W szczególności zaś, zgodnie z najlepszą wiedzą właściciela CINEMAPLANET, materiały udostępniane na stronie są materiałami, których wykorzystanie w ramach CINEMAPLANET nie narusza prawa autorskich osób trzecich (linking), a usuniecie materiałów ze strony źródłowej usunie materiał także w CINEMAPLANET. CINEMAPLANET nie przechowuje (hostuje) tych materiałów. Dodatkowo, właściciel CINEMAPLANET na bieżąco monitoruje udostępniane treści.


3. W przypadku, w którym udostępnione materiały naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzech właściciel CINEMAPLANET niezwłóczenie blokuje te materiały i uniemożliwia ich dalsze wykorzystanie.

4. Wszelkie wiadomości związane z ewentualnym naruszeniem praw osób trzecich należy kierować pisemnie na  adres e-mail kontakt@cinemaplanet.pl.